Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a www.egyrolakettore.hu honlapon keresztül az ”Egyről a Kettőre Hírlevél” elnevezésű e-mail hírlevelére feliratkozó természetes személyek részére biztosítsa a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

 

Adatkezelő:

Fancsali Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 12/B

E-mail cím: judit@egyrolakettore.hu

Nyilvántartási szám: 51747189

 

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Kft (tárhely-szolgáltató)

Székhely: 144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

Kapcsolat: https://tarhely.eu/kapcsolat

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

Együttműködés a Money.hu-val

Fancsali Judit (E.V.) a Money.hu közvetítői alvállalkozója, a Money.hu adatvédelmi szabályzata szerinti adatfeldolgozó, a Money.hu az adatkezelő.

 

Adatkezelő:

Money Network Kft.-t

Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 36. 1.,

cégjegyzékszám: 18-09-104925

 

Adatfeldolgozó:

Fancsali Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 12/B

E-mail cím: judit@egyrolakettore.hu

Nyilvántartási szám: 51747189

 

HÍRLEVÉL-KÜLDÉS

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az ”Egyről a Kettőre Hírlevél” elnevezésű e-mail hírlevélre feliratkozó személyek részére szakmai tartalmú és az adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldése heti vagy kétheti rendszerességgel.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett (hírlevélre feliratkozó személy) előzetes és önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás elmaradása esetében azonban a hírlevél küldésére nincsen lehetőség.

Az adatkezelésre a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig (hozzájárulás visszavonása) vagy a cél megszűnéséig, azaz a hírlevél-küldési tevékenység megszüntetéséig kerül sor.

 

Adatkezelő a hírlevél küldéssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 1. vezetéknév és keresztnév
 2. e-mail cím

 

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

 

 

SÜTIK (COOKIE-K) KEZELÉSE

 

www.egyrolakettore.hu honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

 

 

A honlapunk által használt sütik, az adatkezelés jogalapja, időtartama és célja, a kezelat adatok köre

A sütik a következő adatokat kezelik: felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése

 

Süti típusa Süti megnevezése Vonatkozó tartomány Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Alapvető működést biztosító PHPSESSID www.egyrolakettore.hu Érintett hozzájárulása A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
(Munkamenet ideje)
cookie-policy-accepted www.egyrolakettore.hu A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele 12 hónap
cobrowsing_badge www.egyrolakettore.hu 2 perc
allow_remote www.egyrolakettore.hu 2 perc
allow_share www.egyrolakettore.hu 2 perc
cobrowsing_id www.egyrolakettore.hu 2 perc
cobrowsing_token www.egyrolakettore.hu 2 perc
netrisk, netrisk_ www.egyrolakettore.hu Böngészéshez használt eszközt és böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozása és tárolása 12 hónap
__lc.visitor_id.XXXXXXX www.egyrolakettore.hu A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele 1000 nap
lc_ssoXXXXXXX www.egyrolakettore.hu
lc_window_state www.egyrolakettore.hu Munkamenet ideje
hide_eye_catcher www.egyrolakettore.hu
akadalymentesitett www.egyrolakettore.hu
__utmb www.egyrolakettore.hu 8 óra
_gid www.egyrolakettore.hu 1125 nap
__utma www.egyrolakettore.hu
__utmv www.egyrolakettore.hu 12 hónap
_ga www.egyrolakettore.hu 1 nap
__utmt www.egyrolakettore.hu Munkamenet ideje
__utmz www.egyrolakettore.hu
__utmc www.egyrolakettore.hu
__utma www.seal.digicert.com
__utmc www.seal.digicert.com
__utmz www.seal.digicert.com
IDE www.doubleclick.net
act www.facebook.com
Statisztikai c_user www.facebook.com Érintett hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 1 nap
datr www.facebook.com
fr www.facebook.com 1 perc
m_pixel_ratio www.facebook.com 24 hónap
presence www.facebook.com
sb www.facebook.com
spin www.facebook.com 6 hónap
wd www.facebook.com
x-referer www.facebook.com Munkamenet ideje
xs www.facebook.com 24 hónap
Munkamenet ideje
6 hónap
Hirdetési CONSENT www.google.com; www.google.hu Érintett hozzájárulása Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása max. 18 hónap
HSID www.google.com; www.google.hu
NID www.google.com; www.google.hu; www.gstatic.com
OGPC www.google.com; www.google.hu
SAPISID www.google.com; www.google.hu
SID www.google.com; www.google.hu
SIDCC www.google.com; www.google.hu
SSID www.google.com; www.google.hu
DSID www.google.com; www.google.hu
IDE www.google.com; www.google.hu
R www.google.com; www.google.hu
1P_JAR www.google.com; www.google.hu
1P_JAR www.google.com; www.google.hu
APISID www.google.com; www.google.hu
GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION www.google.com; www.google.hu
HSID
GMAIL_RTT

 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor  módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.  Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Jogok

A hozzájárulás visszavonása

 

Az érintettek jogosultak a megadott adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonni a z adatkezelés ideje alatt, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Törlés és korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatóság

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Felhívjuk az érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén – panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Továbbá, az érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek – választásuk szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.